GMO-Z.com RUNSYSTEM hiểu rằng việc bảo mật an toàn, an ninh thông tin và cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng cho Khách hàng là việc rất quan trọng. Do đó, chúng tôi đề ra chính sách chất lượng và bảo mật thông tin với mục tiêu mang lại sự yên tâm, tin tưởng cho khách hàng.

Xem chi tiết chính sách TẠI ĐÂY.

Nhằm tuân thủ những chính sách chất lượng và bảo mật thông tin như trên, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã áp dụng hệ thống chứng chỉ đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, giúp thúc đẩy doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; đồng thời thỏa mãn yêu cầu của khách hàng và tạo ra các giá trị bền vững cho khách hàng, công ty và xã hội.

1. Chứng chỉ ISO

 • Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cấp ngày 31/08/2022. Mã số chứng nhận: DAS 46891523/14/Q
 • Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO 27001:2013 cấp ngày 31/08/2022. Mã số DAS 57938490/14/I 
 • Đạt chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) ISO 9001 lần đầu trong lĩnh vực “Sản xuất và Gia công phần mềm” tại phạm vi Trụ sở chính Hà Nội vào ngày 04/05/2012.
 • Đạt chứng chỉ Hệ thống quản lý an toàn an ninh thông tin (ISMS) ISO 27001 lần đầu trong lĩnh vực “Sản xuất và Gia công phần mềm” tại phạm vi Trụ sở chính Hà Nội vào ngày 20/02/2014.
 • Kể từ đó tới nay, Công ty liên tục duy trì và cải tiến và phát triển hệ thống QMS và hệ thống ISMS, mở rộng lĩnh vực và phạm vi áp dụng. Hàng năm, công ty đều có đánh giá giám sát và tái chứng nhận định kỳ 3 năm/lần bởi tổ chức DAS – UKAS.

 

   Lĩnh vực công ty đang được chứng nhận:

 • Sản xuất gia công phần mềm outsource cho Khách hàng Nhật;
 • Sản xuất các sản phẩm đóng gói cho Khách hàng Việt Nam;
 • Cung cấp dịch vụ IT (Tên miền, Hosting, Email Server, VPS, SSL);

 

   Phạm vi chứng nhận bao gồm: Trụ sở chính Hà Nội, Chi nhánh của công ty tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

 

2. Chứng chỉ CMMI Maturity Level 3

 • CMMI Maturity Level 3 tái chứng nhận lần 3 ngày 23/07/2021. Mã số chứng nhận: 54832
 • GMO-Z.com RUNSYSTEM được tổ chức CMMI Institute Partner chứng nhận đạt tiêu chuẩn mô hình CMMI level 3 lần đầu vào ngày 30/07/2012;
 • Công ty đã liên tục duy trì, cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Việc đánh giá tái chứng nhận được duy trì đều đặn định kỳ 3 năm/lần.

 

Cả 3 chứng chỉ của công ty được duy trì liên tục kể từ khi nhận chứng chỉ lần đầu cho tới hiện tại.

image
https://runsystem.vn/wp-content/themes/imperio/
https://runsystem.vn/
#1569b3
style1
paged
Loading posts...
/home/kusanagi/runsystem.net/DocumentRoot/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
vi
runsystem.vn
off
off